Kallelse till årsstämma måndag 4 december

Alla medlemmar i Bostadsrättsföreningen Örebrohus 18 kallas till ordinarie årsstämma.

Ärenden behandlas i enlighet med § 22 i stadgarna för Riksbyggens bostadsrättsföreningar.

På stämman kommer även byte av stadgar att avhandlas. Förslag på ny stadgar har delats ut till medlemmar tillsammans med kallelsen och årsredovisningen.

Om du inte skulle kunna komma kan du ändå vara med och besluta i olika frågor på stämman, genom att ge en annan medlem en fullmakt. (klicka här) , vilket innebär att denne får rösta i ditt ställe.  

Datum: Måndag den 4 december 2017
Tid: 19.00
Plats:  Lundhagskyrkan

Efter stämman bjuds du/ni på en smörgås med kaffe/te.
För att underlätta inköp av förtäring vill vi att du/ni gör en anmälan om hur många som kommer. Skulle du glömma bort att anmäla dig har du naturligtvis rätt att delta på stämman ändå, men du kan då inte räkna med någon smörgås.
Om du önskar förtäring, anmäl dig via E-post till asajohansson70@telia.com eller telefon 070-595 63 35 senast den 28/11. Ni kan även lämna in talongen som finns på den utdelade kallelsen.

Info. utemiljöer/uteplatser kring bostadshusen

Föreningen har gemensamt ansvar över ytan omkring husen inklusive fastsättningar i fasad etc., men är postiv att den ytan tas om hand.

Föreningen vill att ni kontaktar styrelsen och begär tillstånd om ni avser att göra något av vikt utanför eran bostadsrätt.

Ni kommer efter ett ev. godkännande manas hålla detta i gott skick samt vara medvedeten om att konstruktion ev. kan behöva tas bort vid framtida underhåll. Dessa åtgärder utförs/bekostas av brh-innehavaren. En del av ytan är s k prickmark och får ej bebyggas.

För mer info kontakta styrelsen Göran Karlsson

Information Juni 2017

Motioner till årsstämman

I enlighet med stadgarna paragraf 24 kan varje medlem genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under Juli månad. Din motion lämnas till Åsa Johansson, Vetevägen 31 senast den 31 Juli.

Månadsavgifter

Styrelsen har efter genomgång av budget för 2017/2018 beslutat om att månadsavgifterna kommer vara oförändrade.

Omläggning av plattor vid småhusen

I Juni kommer arbetet med att lägga om arbetet med att lägga om plattorna vid småhusen att påbörjas (ej flerfamiljshusen). Arbetet påbörjas på ojämna nummer av Vetevägen. Anledningen till detta är att det uppkom nivåskillnader vid omasfalteringen samt vid indragningen av fiber.

Förbättringsarbeten på flerfamiljshusen

Under Juni kommer Riksbyggen (med entreprenör) att gå runt och göra en del förbättringsarbeten på paneler och plank på flerfamiljshusen enligt en utförd besiktning av Riksbyggen och föreningen.

Styrelsen vill passa på att önska alla boende i föreningen en riktig skön  och avkopplande sommar!

Avier – tillfällig ändring från Riksbyggen

P g a att Riksbyggen byter affärssystem kommer en avi i månaden under mars, april och maj 2017,  i stället för alla tre på en gång. Detta gäller även för de som har e-faktura.

För F-husen kommer tillägget i mars för varmvatten och uppvärmning omfatta december, januari och februari. I april aviseras förbrukningskostnaden för maj. I juli och augusti blir det istället inte någon debitering för individuell mätning.

Styrelsen har tyvärr ej möjlighet att påverka detta.

Källa/Mer info:
https://www.riksbyggen.se/boendeinfo
info@riksbyggen.se
0771-860 860

 

KALLELSE till Årsstämma, Brf Örebrohus 18, torsdag 24 nov 2016

Alla medlemmar i Bostadsrättsföreningen Örebrohus 18 kallas till ordinarie årsstämma.

Ärenden behandlas i enlighet med § 22 i stadgarna för Riksbyggens bostadsrättsföreningar.

Två motioner till årsstämman har inkommit:

  1. Ang. omläggning av plattor vid entrégång vid småhusen.. (klicka här för att läsa)
  2. Ang. Friköp av hus (klicka här för att läsa)

Om du inte skulle kunna komma kan du ändå vara med och besluta i olika frågor på stämman, genom att ge en annan medlem en fullmakt. (klicka här)
Vilket innebär att denne får rösta i ditt ställe.  

Datum: Torsdagen den 24 november 2016
Tid: (klockan) 19.00
Plats:  Lundhagskyrkan

Efter stämman bjuds du/ni på en smörgås med kaffe/te.
För att underlätta inköp av förtäring vill vi att du/ni gör en anmälan om hur många som kommer. Skulle du glömma bort att anmäla dig har du naturligtvis rätt att delta på stämman ändå, men du kan då inte räkna med någon smörgås.
Om du önskar förtäring, anmäl dig via E-post till asajohansson70@telia.com eller telefon 070-595 63 35 senast den 18/11 2016.

Målning – garantiåtgärder start 8 augusti

Till samtliga boende  i ”småhusen” (ej flerfamiljshusen)

Efter klagomål och besiktning av målningsentreprenaden som utfördes 2013 kommer Forsbergs måleri med start måndagen 8 augusti som garantiåtgärd att åtgärda samtliga fönster och skiljestaket som är bristfälligt målade. De beräknar vara klara under v33.

Önskvärt är att det är fritt och åtkomligt till samtliga fönster och skiljestaket.

Vid eventuella frågor kontakta undertecknad.

med vänlig hälsning
Riksbyggen
Thomas Kajan
Tel 019/19 24 20
thomas.kajan@riksbyggen.se