Historia…

Det var Riksbyggen som initierade bildandet av föreningen, Örebrohus18 med 122 lgh, och som ansvarade för att husen byggdes och området färdigställdes. Innan våra hus byggdes så bestod området av ängar och åkrar som tillhörde ett lantbruk. 1978/79 var husen klara och man började att flytta in.

Till skillnad från andra bostadsrättsföreningar så ansvarade de medlemmar som inte bodde i flerfamiljhusen  själva för sitt yttre underhåll. Man disponerade själva de pengar som fanns avsatt för yttre underhåll och prioriterade underhållet efter eget tycke. Omkring år 2000 ansågs detta inte längre förenligt med bostadsrättslagen och vår revisor påpekade att vi måste anta normalstadgar där styrelsen ansvara för yttre underhåll. Föreningen beslutade detta vid en årsstämma. Samtidigt med detta beslut väcktes frågan om det var möjligt att friköpa sin botadsrätt för att bl.a även i fortsättningen sköta sitt yttre underhåll.

Friköp av bostadsrätter diskuterades och till sist beslutade föreningen att säga ja till friköp av enstaka bostadsrätt för de som inte bor i flerfamiljhusen. 39 st förklarde att de önskade genomföra friköp och i mars 2012 genomfördes detta. Föreningen består efter det av 83 st lgh.

Bostadsrättsföreningen och de friköpta husen har bildat en samfällighet som förvaltar det som ”ägs” gemensamt. Det är en tvättstuga, garage, gatubelysning, cykelbanor, gator, TV, vatten etc.