Felanmälan – Utelåsning

Felanmälan ”lägenhetsunderhåll”.
Ring: Riksbyggen Dag & Natt, 0771-860860. Riksbyggen informerar om vad bostadsrättsinnehavaren ansvarar för och vad som bekostas av föreningen.

Vid utelåsning eller om man tappat bort sina nycklar anmäls detta till Certego (f.d.Swesafe/Låstjänst), på telefon 019-10 54 10