Styrelse , Revisor, Valberedning

Styrelse 2017/18

Ordförande

Göran Karlsson
Vetevägen 88
076-209 44 08
vetejugen@icloud.com

Sekreterare

Åsa Johansson
Vetevägen 31
019-22 60 02
070-595 63 35
a
sa.johansson@axfood.se

Vice ordf.

Erik Nilsson
Vetevägen 85
070-573 74 51

Ordinarie ledamöter
Vanja Karlström 
Vetevägen 37
019-22 65 63
070-680 22 48
Margret Magnusdottir
Vetevägen 49
Riksbyggens ordinarie representant
Radiatorvägen 6
702 27 Örebro
019/19 24 00 (växel)
Suppleanter
Karl-Erik Lindstedt
Vetevägen 19
019-22 70 02
Arne Nilsson
Vetevägen 84
019-31 04 33
070-531 92 52
Riksbyggens suppleant
kontakt enl. ovan 
Revisor
Conny Karlsson
Vetevägen 106

019-22 73 57
 
BoRevision
Örebro
Valberedning-sammankallande
Tobias Furhem
Vetevägen 81