Ombyggnad/Renovering

Bostadsrättsföreningen är fastighetsägare och inte den enskilde bostadsrättsinnehavaren. Ta därför alltid kontakt med styrelsen vid alla ändringar på fastigheten utöver vanliga reparationer och renoveringar.

Föreningen ansvarar, genom styrelsen, för att inga förändringar görs så att lägenheternas standard riskerar att försämras. Detta innebär att anmälan ska göras till styrelsen ang. ombyggnad/större renovering. Detta gäller såväl yttre förändringar ex tak över uteplats och utbyggnad av förråd som inre förändringar, flyttning av väggar. Bifoga din ansökan till styrelsen med ritning.

För yttre ombyggnad/tillbyggnad ska, förutom ansökan till styrelsen, även ansökan om byggnadslov lämnas till kommunen.