Trevlig sommar önskar styrelsen

Under vecka 26 kommer fasadtvätt att utföras på de röda husen (F-husen). Det är främst på förråden med sidan som vetter mot norr som kommer tvättas, se även utskick från Riksbyggen. Det är viktigt att dessa fasader är fria från möbler, krukor, växter etc.

Efter semestrarna kommer entrerenoveringarna för Vetevägen 56, 60, 74, 76, 80-88, 100, 110-118 att påbörjas. Entreprenör är Cardie Bygg.

Slutligen så vill styrelsen tillönska medlemmarna en trevlig och skön sommar.

uppdat.: Entrérenoveringarna har startats för ett par hus, men fortsätter efter semestern. Entreprenör har ställt hit container (på ytan mellan tvättstugan och Vetev.43-45) samt förrådsbod. Placeringarna beror på lagstadgat brandskyddsavstånd.