Lite vårinfo / Föreningen har fyllt 40!

Föreningen har beslutat att entréer till vissa av de gula husen kommer att renoveras p g a att de är i dåligt skick. De brf-innehavare som berörs kommer att kontaktas innan åtgärder påbörjas.

Föreningen har nu passerat 40-årsstrecket! Ett flertal finns fortfarande bosatta i området sedan området byggdes. I bostadsrättsföreningen har vi medlemmar som bott här sedan januari 1979. På städdagen 18/5 bjuder samfälligheten på tårta efter städaktiviteterna (se utskick från samfälligheten).

Slutligen så har 2 fastigheter avyttras till sina innehavare. Efter detta består bostadsrättsföreningen av 78 lägenheter. Friköpen är därmed avslutade.