God Jul från styrelsen!

Styrelsen önskar medlemmarna en god jul och ett gott slut på året.

Vi har nu avklarat extra stämman 3/12. Detta resulterade i bifall för att sälja Vetevägen 62 och 64 till de nuvarande bostadrättsinnehavarna. Överlåtelse/utträde för dessa i brf-föreningen är prel. 1/2 2019.