Kallelse till extrastämma 3 december

Bostadsrättsföreningen kallar medlemmarna till extra stämma den 3/12 kl18.00 utanför tvättstugan. Beslutet rör försäljning av Vetevägen 62 och 64. Den ordinarie stämman 15/11 biföll motionen. 2 stämmors godkännande behövs för att avyttra föreningens tillgångar.

Kallelse samt fullmakt har delats ut till medlemmarna den 15/11.

Not: Övriga intressenter har valt att avstå med att gå vidare i försäljningsprocessen.