Kallelse till årsstämma 15/11

Bostadsrättsföreningens medlemmar kallas härmed till ordinarie årstämma torsdagen den 15 november 2018 kl. 19:00. Plats:Lundhagskyrkan

Kallelse och fullmaktsintyg finns här —>

En motion finns att behandla enligt bilaga här —>.

korrigering: motion för förslag till avyttrande är Vv.62, 64 (inte 66), 80, 106, Lundb.v.1 – korrekt i de utdelade handlingarna till medlemmarna.

(kallelse, fullmaktsintyg, motion, dagordning samt Årsredovisning är utdelade till medlemmarna 15 oktober.)