Lite blandad information

Nya stadgar blev beslutade på extrastämman 2 juni. Beslutet var enhälligt. Vi hade även tagit samma beslut på årsstämman 4 december 2017. Hemsidan kommer att uppdateras med de gällande stadgarna, Riksbyggens normalstadgar 2014. Samtliga hushåll inom bostadsrättsföreningen har erhållit dessa i tryckt form innan det första stämmobeslutet.

Styrelsen har efter genomgång av budget 2018/2019 beslutat att månadsavgifterna kommer vara oförändrade. Avgifterna kan dock behövas höjas senare för att täcka ett ökat underhållsbehov samt säkra mot räntehöjningar på föreningens lån.

En intresseanmälan för friköp (gäller småhusen) som gjordes i våras resulterade i 5 anmälningar som vi nu går vidare med.

Samfälligheten Örebrohus 18, av vilken Brf Örebrohus 18 är en medlem, beslutade tidigare i år om anslutning av bredband, telefoni och TV via Telia. Denna installation pågår nu av Telias entreprenör. Beakta att installatören behöver tillgång till er lägenhet. Ett utskick från dem skickas ut/har skickats ut.