Kallelse till extra stämma 2/6

I samband med samfällighetens städdag kallas alla medlemmar i bostadsrättsföreningen Örebrohus 18 till extrastämma den 2/6 kl 9.15 vid tvättstugan. Ärendet är beslut om ändring av stadgar. Kopia på kallelse/fullmakt: extra stämma 2juni

(Kallelsen har delats ut i brevlådor under föregående helg)