Driftstörning varmvatten – F-huset med address Vetev. 75-101

Det är för närvarande problem med tapp-varmvatten. Temperaturen är lägre än brukligt. Förvaltaren kommer kopplas in för felsök/omstart av pump på måndag.

uppdatering 14/5: Varmvattentemp. nu åter normal. not:Förvaltarens underentreprenör genomför åtgärder med bergvärmesystemet – driftstörningar kan därför inte uteslutas i F-husen