Info/enkät från samfälligheten ang. bredband och telefoni

Som medlemmar har ni fått information från samfällighetsföreringen i eran brevlåda om anslutning av bredband och telefoni utöver enbart TV (som det är nu). Ni kan avge erat enkätsvar enl. informationsbladet.

Notera: Bostadsrättsföreningen kan behöva justera avgifter då kostnaden för föreningen stiger. Ni behöver å andra sidan inte att ha ett enskilt bredbands- och telefoniabonnemang. Samfälligheten ansvarar för leveransen av dessa tjänster gentemot både friköpta hus och oss bostadsrättsinnehavare.