Kallelse till årsstämma måndag 4 december

Alla medlemmar i Bostadsrättsföreningen Örebrohus 18 kallas till ordinarie årsstämma.

Ärenden behandlas i enlighet med § 22 i stadgarna för Riksbyggens bostadsrättsföreningar.

På stämman kommer även byte av stadgar att avhandlas. Förslag på ny stadgar har delats ut till medlemmar tillsammans med kallelsen och årsredovisningen.

Om du inte skulle kunna komma kan du ändå vara med och besluta i olika frågor på stämman, genom att ge en annan medlem en fullmakt. (klicka här) , vilket innebär att denne får rösta i ditt ställe.  

Datum: Måndag den 4 december 2017
Tid: 19.00
Plats:  Lundhagskyrkan

Efter stämman bjuds du/ni på en smörgås med kaffe/te.
För att underlätta inköp av förtäring vill vi att du/ni gör en anmälan om hur många som kommer. Skulle du glömma bort att anmäla dig har du naturligtvis rätt att delta på stämman ändå, men du kan då inte räkna med någon smörgås.
Om du önskar förtäring, anmäl dig via E-post till asajohansson70@telia.com eller telefon 070-595 63 35 senast den 28/11. Ni kan även lämna in talongen som finns på den utdelade kallelsen.