Info. utemiljöer/uteplatser kring bostadshusen

Föreningen har gemensamt ansvar över ytan omkring husen inklusive fastsättningar i fasad etc., men är postiv att den ytan tas om hand.

Föreningen vill att ni kontaktar styrelsen och begär tillstånd om ni avser att göra något av vikt utanför eran bostadsrätt.

Ni kommer efter ett ev. godkännande manas hålla detta i gott skick samt vara medvedeten om att konstruktion ev. kan behöva tas bort vid framtida underhåll. Dessa åtgärder utförs/bekostas av brh-innehavaren. En del av ytan är s k prickmark och får ej bebyggas.

För mer info kontakta styrelsen Göran Karlsson