Information Juni 2017

Motioner till årsstämman

I enlighet med stadgarna paragraf 24 kan varje medlem genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under Juli månad. Din motion lämnas till Åsa Johansson, Vetevägen 31 senast den 31 Juli.

Månadsavgifter

Styrelsen har efter genomgång av budget för 2017/2018 beslutat om att månadsavgifterna kommer vara oförändrade.

Omläggning av plattor vid småhusen

I Juni kommer arbetet med att lägga om arbetet med att lägga om plattorna vid småhusen att påbörjas (ej flerfamiljshusen). Arbetet påbörjas på ojämna nummer av Vetevägen. Anledningen till detta är att det uppkom nivåskillnader vid omasfalteringen samt vid indragningen av fiber.

Förbättringsarbeten på flerfamiljshusen

Under Juni kommer Riksbyggen (med entreprenör) att gå runt och göra en del förbättringsarbeten på paneler och plank på flerfamiljshusen enligt en utförd besiktning av Riksbyggen och föreningen.

Styrelsen vill passa på att önska alla boende i föreningen en riktig skön  och avkopplande sommar!