2013/2014 – Nytt verksamhetsår, ny ordförande och ny styrelse

På Årsstämman den 7 november valdes Björn Andersson, tidigare föreningens sekreterare (sedan augusti), till ny ordförande. Vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet valdes Åsa Johansson till sekreterare och Sofia Sundström till vice ordförande.
Ännu ett nytt ansikte i styrelsen blir Mikael Andersson medan Vanja Karlström kvarstår ytterligare ett år. Karl-Erik Lindstedt och Helena Marklund valdes till suppleanter.

Friköp
Årsstämman beslutade även att ge styrelsen i uppdrag att vid begäran från medlem boende i småhus genomföra friköp av sin bostadsrätt. Ytterligare information kring detta erbjudande kommer att delas ut till berörda hushåll under början av december.

Trivselregler
Styrelsen kommer efter årsskiftet att bjuda in till workshop för att föra en öppen dialog kring olika typer av frågor som är viktiga i samvaron mellan boende, så som exempelvis grillning, ljudvolym, samverkan med mera.
Utgångspunkten i detta arbete är att först och främst fastställa behovet av så kallade trivselregler och i sådant fall, hur dessa skall hållas ”levande” så att de blir väl förankrade hos alla.

Energiåtgärder
Med målsättning att minska respektive hushålls energikostnad och som ett led i föreningens miljöarbete att använda naturens resurser så skonsamt som möjligt, beslutade årsstämman att ge styrelsen mandat att arbeta vidare med och verkställa följande energireducerings investeringar:

  • Installera bergvärmepumpar till varje huskropp i flerfamiljhusen samt installera      vattensystem med radiatorer i respektive lägenhet
  • Installera luftvärmepumpar i småhusen
  • Tilläggsisolering av vindarna med lösull, samtliga hushåll
  • Byte av takfläktar (frånluft) i flerfamiljshusen

Beträffande småhusen omfattar ovanstående åtgärder endast de hushåll som väljer att kvarstå i föreningen efter det att friköpen genomförts. Ytterligare information kring åtgärderna kommer att lämnas ut löpande under fortsatt planering och genomförande fas.

Harald Grönqvist
Sist men inte minst vill styrelsen på bostadsrättsföreningens vägnar framföra sitt största TACK till Harald Grönqvist för ett långt, gediget och väl förrättat styrelsearbete och ordförandeskap.

Ett arbete som präglats av stor entusiasm och engagemang, vilket har bidragit till att utveckla vår förening till den attraktiva och välmående förening som den idag är.

Stort TACK Harald och all lycka och välgång i framtiden!

Det här inlägget postades i Okategoriserade av . Bokmärk permalänken.